Handelsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser er gældende, med mindre andet er aftalt skriftligt.

 

Betalingsbetingelser:

Som anført på fakturaen. Såfremt betalingsbetingelserne ikke overholdes, tillægges en rente på 1,5% pr. måned. Rentenota forfalder til betaling straks efter modtagelsen. Endvidere beregnes rykkergebyr i henhold til den enhver til gældende sats. Pt. 1. rykker Kr. 100, 2. rykker kr. 100, 3. rykker kr. 100.

Frisørpriser:

Er excl. afgift og moms.

Vejledende detailpriser:

Er incl. afgifter og moms.

Leveringsbetingelser:

Alle ordrer over kr. 1.200 excl. moms leveres fragt frit med vort valg af transportør. Alle inventarordrer tillægges fragt uanset ordrens størrelse.

Reklamation:

Transportskader påføres fragtbrev inden kvittering foretages. Reklamation over skade, manko eller fejlsending indgives senest 3 dage efter modtagelsen.

Returvarer:

Varer modtages ikke retur uden forudgående aftale. Der modtages kun kurante varer som forsat indgår i vort sortiment. Indtil 30 dage fra fakturadato ingen krediteringsgebyr. Efter 30 dage fra fakturadato fratrækkes 25% af købsprisen. Efter 60 dage tages der ikke varer retur. Det er en forudsætning at varen pakkes forsvarligt, modtages i ubrudt emballage og fremsendes franko til vores adresse. Returvarer som er skadet pga. dårlig pakning og emballering samt påført klistermærker vil ikke blive krediteret.

Ejendomsforbehold:

Ejendomsretten til den leverede vare/ydelse tilkommer Hairtech Aps og overgår først til køberen, når den fulde købesum er betalt.